Mater Dolorosa, ca. 1600

Beschrijving

Moeder Maria als de moeder van smarten of ‘Mater Dolorosa’.
Zuid-Europees, rond 1600.

In het tweede hoofdstuk van het evangelie van Sint-Lucas (Lucas hoofdstuk 2 vers 35) zegt de oude Simeon tegen Maria: ‘En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan’. (King James-versie) Vanwege dit vers begon een traditie waarin Moeder Maria met één zwaard of zelfs zeven zwaarden werd afgebeeld als symbolen voor momenten van verdriet en verdriet in haar leven. Dit verwijst vooral naar het verdriet van Maria die onder het kruis van haar gekruisigde zoon Jezus staat.

Dit schilderij met een gouden achtergrond en een moeder Maria in meditatieve staat herinnert ons aan de iconen die in de mediterrane gebieden zijn geschilderd.
In de late middeleeuwen tot de 16e eeuw lagen de tradities van de religieuze kunst van Oost en West nog dicht bij elkaar.

Dit schilderij is waarschijnlijk Italiaans en geschilderd in de late 16e of vroege 17e eeuw.

Het door de schilder gebruikte paneel is gebroken en zorgvuldig gerestaureerd; om een nieuwe breuk te voorkomen is de achterzijde geparketteerd.

Lijst van latere datum in laatgotische stijl. Afmetingen met lijst: 38,8 x 29,3 x 3 cm.
Afmetingen paneel zonder lijst: 29,1 x 20,3 x 2,2 cm. (diepte inclusief parkettering)